Schema

Lördag

Valhalla
20+ Kvinnor

20+ Män

Söndag
Idrottshögskolan

Valhalla A